Náhoda se změnila v realitu.

Vlastnosti hlemýždího sekretu náhodně objevil španělský onkolog Rafael Abad, když v 60. letech minulého století zkoumal v laboratoři účinky radioterapie pro léčbu rakoviny. Pokusy prováděl na hlemýždích a všiml si, že v sebeobraně vypouštějí látku, která se výrazně liší od slizu, jenž za sebou běžně zanechávají při plazení. Abad rovněž zaznamenal, že drobná poranění vzniklá radiací na tělech hlemýžďů se velmi rychle hojí.To ho přivedlo na nápad otestovat hojivé účinky této substance i na lidské pokožce.
Zjistil že kůže hlemýžďů má stejné složení jako kůže u lidí se stejnými konstrukčními prvky, jako je kolagen elastin.

Když je kůže lidského těla poškozena nebo napadena mikroorganismy, vzniká zánětlivá reakce, která je velmi odlišná a silnější než ta, která se vyskytuje u hlemýžďů. Hlemýžď reaguje na poškození kůže produkovaním velkého množství sekretu z žláz mezi nohou a ulitou, tvorbou mnoha bublin.
Drží se na povrchu kůže. Přírodní sekret účinně zvlhčuje pokožku hlemýžďě a zároveň ji chrání. Stimuluje normální regenerační proces, který obnovuje buňky poškozených tkání. Má unikátní adhezivní vlastnosti. Díky proteinovým složkám, a to i při velmi nízkých koncentracích.

V roce 1980 rodina chilského biologa dr Bascunan z Chile založila farmu na chov hlemýžďů Helix Aspersa Müller.Při denní manipulaci se šneky si všimli pracovníci farmy, že jejich kůže na rukou je jemnější, že drobná poranění se jim hojí rychleji. Uvědomili si, že to nemůže být náhoda a že na to má vliv sekret z hlemýžďů. Klinické analýzy prokázaly, že sekret šneka Helix Aspersa Muller obsahuje mimořádné kombinace přírodních látek, které mají prokazatelně prospěšné hojivé účinky na lidskou kůži.
V srpnu r.2002 byl prováděn výzkum na klinice pracovního lékařství organizací UNI COANIQUEM CORPORATION v Chile. Tato nezisková chilská organizace se zabývá léčením a rehabilitací dětí s popáleninami. Výbor etiky COANIQUEM schválil protokol k používání Elicina krému na tomto rehabilitačním středisku. Výsledky tohoto klinického studia potvrdily, že Elicina krém může pomoci při léčbě popálenin. Elicina krém je vyráběn v souladu se směrnicemi WHO /World Heatlh Organisacion/ a jeho účinky jsou podloženy klinickým výzkumem i výsledky u běžných spotřebitelů.

Sekret se získává z živých hlemýžďů, kteří se chovají v jejich přírodním prostředí a nedochází k jejich usmrcení.